بررسی انواع پایان نامه

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

برای پیشبرد مناسب هر پایان نامه ای دسترسی به چارچوب های مناسب  پایان نامه امری است الزامی. طراحی پایان نامه به نوع و دامنه هدف, طبیعت مساله مورد بررسی و روش های مناسب جهت پیشبرد آن بستگی دارد. به این ترتیب برای طراحی مناسب یک پایان نامه علمیباید توجه داشت که هر طرح تحقیقی و پژوهشی باید لااقل شامل اجزا زیر که با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ و کنش متقابل قرار دارند باشد؛برای پیشبرد مناسب هر پایان نامه ای دسترسی به چارچوب های مناسب  پایان نامه امری است الزامی. طراحی پایان نامه به نوع و دامنه هدف, طبیعت مساله مورد بررسی و روش های مناسب جهت پیشبرد آن بستگی دارد. به این ترتیب برای طراحی مناسب یک پایان نامه علمیباید توجه داشت که هر طرح تحقیقی و پژوهشی باید لااقل شامل اجزا زیر که با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ و کنش متقابل قرار دارند باشد؛

                                                                         

انتخاب عنوان پایان نامه نخستین گام در طراحی آن به شمار می رود. عنوان پایان نامه باید روشن, موجز, فشرده و گویای مساله مورد بررسی باشد. در همین ارتباط گاهی بر جنبه های معینی از موضوع پایان نامه تاکید می شود. پایان نامه ها را می توان به طرق مختلف  و برمبنای معیارهای گوناگون انجام داد.

  • مطالعه کاربردی

این نوع مطالعه به تحقیقاتی گفته می شودکه به منظور تدوین و گسترش مهارت ها و شیوه های جدید و نیز حل مسایل مربوط به تحقیق یا محدوده مورد بررسی طراحی و اجراشود.

  • مطالعات نظری

این گونه مطالعات غالباً با هدف افزایش شناخت علمی نسبت به رخدادها و پدیده ها  و در پی اتبات صحت و سقم داوری ها, فرضیات, نظریه ها و احکام علمی است.

  • مطالعات بنیادی

این نوع مطالعه مباحث محض علمی را با میدان تجربه در هم می آمیزد و در پی محک زدن نظریه در میداتن عمل است.

  • مطالعات اجرایی

از جمله تحقیقاتی هستند که با هدف از پیش تعیین شده در پی یافتن راه های بهینه برای اجرای سیاست ها, برنامه ها و طرح های عمرانی هستند.

انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 26 خرداد 1396 ساعت: 20:44

close
تبلیغات در اینترنت