معرفی تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

معرفی تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی

استفاده از تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی برای شناسایی و غربال مهم ترین شاخص های تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در واقع تکنیک دلفی درپایان نامه هرچند روش تصمیم گیری چندمعیاره محسوب نمی شود، اما پیش از کاربرد این روش برای غربال سازی شاخص های متفاوت و یا رسیدن به اتفاق نظر در مورد اهمیت هر یک از این شاخص های تصمیم گیری بسیار موثر واقع می شود.

مزایا و معایب کاربرد تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی

 • در واقع، دیدگاه صاحبنظران متخصص در حوزه ای خاص، در تصمیم گیری در مورد مسائل کیفی بسیار موثر واقع می شود. تکنیک دلفی برای کسب دانش جمعی در حیطه موضوعات کیفی بسیار کاربردی محسوب می شود.
 • استفاده از این تکنیک درپایان نامه می تواند فرآیندی ساختارمند برای جمع آوری داده ها و اطلاعات اولیه با پوشش گسترده برای پژوهش فراهم سازد. بنابراین، محدودیت جغرافیایی برای شرکت کنندگان در پژوهش وجود نخواهد داشت.
 • قدرت پیش بینی موضوعات پیچیده که به شکل تک بعدی مطرح می شوند را افزایش می دهد. همچنین، تفکر گروه گرایانه بر آراء افراد نمونه تاثیرگذار نخواهد بود.
 • با اینحال، باید در نظر داشته باشید که مهم ترین ضعف تکنیک دلفی، عدم وجود چارچوب نظری در آن است.

عناصر اساسی در روش اولیه دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی

 • ایجاد ساختار مشخص در جریان اطلاعات و داده ها
 • امکان ارائه بازخورد به شرکت کنندگان در این پژوهش
 • عدم افشا هویت افراد شرکت کننده در این تحقیق

مراحل انجام تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی

 • ایجاد تیم اجرایی و نظارت بر عملکرد آزمون
 • انتخاب پنل برای شرکت در فعالیت پژوهش
 • اجرای تنظیم پرسشنامه
 • بررسی پرسشنامه از نظر وجود ابهام در نگارش سوالات
 • ارسال پرسشنامه و واکاوی دور نخست
 • آماده سازی، ارسال و واکاوی دور دوم پرسشنامه
 • آماده سازی گزارش تحلیل

انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12

close
تبلیغات در اینترنت