کاربرد نرم افزارSPSS در پایان نامه علوم اجتماعی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

کاربرد نرم افزارSPSS   در پایان نامه علوم اجتماعی

 

یکی از معروف ترین نرم افزارهای آماری نرم افزار SPSS است که برای پژوهشگران شناخته شده و دانشجویان برای انجام پایان نامه علوم اجتماعی از آن استفاده می کنند. برای آنکه با کاربردهای نرم افزار SPSS در پایان نامهعلوم اجتماعی آشنا شوید، در این متن به بررسی موارد استفاده از این نرم افزار و مزایای آن می پردازیم.

 

بررسی ویژگی های نرم افزار  SPSS  در پایان نامه علوم اجتماعی

 

از آنجایی که مهم ترین بخش هر پایان نامه، بخش تحلیل آماری آن است، تحلیل های توصیفی داده ها از جمله رسم نمودارهای فراوانی داده ها، نمودار دایره ای، ستونی، پراکنش و دیگر نمودارها و همچنین محاسبه آماره های توصیفی مجموعه داده ها از جمله میانگین، میانه، مد، واریانس، انحراف، جدول بندی شرطی، بسامدها و توصیفات از جمله مهم ترین فاکتورهای سنجش آماری در پایان نامه ها محسوب می شود.

 همچنین، برخی از قابلیت های ویژه این نرم افزار، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، آنالیز کوواریانس چند متغیره می باشد. میانه ها، آزمون t، تحلیل همبستگی، آزمون های ناپارامتری و برگشت خطی از دیگر قابلیت های این نرم افزار برای انجام پایان نامه علوم رفتاری و اجتماعی می باشد.

 

با توجه به اینکه بخش عمده ای از پایان نامه های علوم اجتماعی بر اساس پرسشنامه های استاندارد تدوین می شود، سنجش میزان پایایی و روایی می تواند نتایج قابل اعتمادی را با استفاده از نرم افزار SPSS به پژوهشگران نشان دهد.

  • آزمون t استیودنت در SPSS

این آزمون به عنوان یکی از پرکاربردترین آزمون های آماری شناخته می شود. با استفاده از نرم افزار SPSS می توان نتایج مطلوبی را برای پژوهش علمی کسب نمود. این آزمون مقدار اطمینان از تفاوت دو متغیر تصادفی از نمونه ها ارائه می کند.

  • سنجش همبستگی میان متغیرها

آزمون همبستگی میان متغیرها برای بررسی میزان اثر متقابل آنها بر یکدیگر در رشته های متفاوت اهمیت بسیار بالایی دارد که با استفاده از نرم افزار SPSS این امر امکان پذیر است.

  • انجام رگرسیون

بررسی اثرات یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته در روابط ریاضی مدل ها می تواند رسیدن به هدف پژوهش را به سادگی امکانپذیر سازد.

انجام پایان نامه علوم اجتماعی

سفارش پایان نامه علوم اجتماعی

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12

close
تبلیغات در اینترنت