نگاهی به پایان نامه کارشناسی ارشد

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری بخوانید :
معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری یکی از مهم ترین بخش های انجام پروژه تحقیقاتی، جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری است که باید به درستی انجام شود تا نتایج معتبر و درستی از پژوهش بدست آید. با اینکه ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری به دو دسته اصلی کتابخانه ای (شامل کتابها، مجلات علمی-پژوهشی، مقالات مرجع، پایان نامه ها و گزارش ه...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12
چکیده : ... با عنوان : توضیحاتی در رابطه با روش های نمونه گیری در پایان نامه دکتری بخوانید :
توضیحاتی در رابطه با روش های نمونه گیری در پایان نامه دکتری همانطور که پیش از این اشاره شد، استفاده از روش های نمونه گیری در پایان نامه دکتری روشی بسیار متداول برای برآورد نتایج و پیش بینی روند متغیرها در طی زمان می باشد. با توجه به اهمیت نگرش علمی در مورد روش های نمونه گیری در پایان نامه دکتری در این متن به تشریح آن می پردازیم تا با کاربرد هر یک از این ا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12
چکیده : ... با عنوان : انواع روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری بخوانید :
انواع روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری علت استفاده از روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری مشخص است، با توجه به اینکه همواره در انجام تحقیقات علمی نمی توان از کل جامعه آماری داده های متغیرهای موثر را جمع آوری و بررسی نمود، این روش ابزاری رواج پیدا کرده است. در واقع، محدودیت های زمانی، منابع مالی، منابع انسانی و دیگر موارد باعث می شود ت...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12
چکیده : ... با عنوان : کاربرد روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی بخوانید :
کاربرد روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی استفاده از روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی، به عنوان رویکردی علمی برای دست یابی به داده ها و اطلاعات درباره دیدگاه ها، نظرات، باورها و رفتارها، انگیزه ها و همچنین، مشخصات نمونه ای از جامعه مورد مطالعه به شمار می آید و برای انجام تحقیقات معتبر علمی-پژوهشی از آن استفاده می شود. روش پیمایش در پایان نامه علوم انسا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12
چکیده : ... با عنوان : آشنایی با انواع تحقیق در پایان نامه علوم انسانی بخوانید :
آشنایی با انواع تحقیق در پایان نامه علوم انسانی فرآیند روش تحقیق در پایان نامه علوم انسانی شامل چند مرحله مشخص است که با توجه به نوع تحقیق به دسته بندی های متفاوتی تقسیم می شود. پژوهشگران انواع تحقیق در پایان نامه علوم انسانی را با توجه به نوع هدف و روش جمع آوری اطلاعات، بخش بندی می کنند. در ادامه با انواع تحقیق در پایان نامه رشته های علوم انسانی آشنا می شوی...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12
چکیده : ... با عنوان : آشنایی با نرم افزار Lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی بخوانید :
آشنایی با نرم افزار Lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی تحلیل آماری با استفاده از بسته نرم افزار Lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی، یکی از روش های مرسوم جهت محاسبات تحلیل عاملی و معادلات ساختاری برای متغیرهای مورد مطالعه شناخته می شود. این نرم افزار به عنوان مکملی برای نرم افزار SPSS به کار می رود و برای پایان نامه علوم انسانی و اجتماعی استفاده...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12
چکیده : ... با عنوان : کاربرد نرم افزارSPSS در پایان نامه علوم اجتماعی بخوانید :
کاربرد نرم افزارSPSS   در پایان نامه علوم اجتماعی   یکی از معروف ترین نرم افزارهای آماری نرم افزار SPSS است که برای پژوهشگران شناخته شده و دانشجویان برای انجام پایان نامه علوم اجتماعی از آن استفاده می کنند. برای آنکه با کاربردهای نرم افزار SPSS در پایان نامهعلوم اجتماعی آشنا شوید، در این متن به بررسی موارد استفاده از این نرم افزار و مزایای آن می پردازیم. ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12
چکیده : ... با عنوان : معرفی تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی بخوانید :
معرفی تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی استفاده از تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی برای شناسایی و غربال مهم ترین شاخص های تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در واقع تکنیک دلفی درپایان نامه هرچند روش تصمیم گیری چندمعیاره محسوب نمی شود، اما پیش از کاربرد این روش برای غربال سازی شاخص های متفاوت و یا رسیدن به اتفاق نظر در مورد اهمیت هر یک ا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12
چکیده : ... با عنوان : آشنایی با رفتار سازمانی در پایان نامه ارشد بخوانید :
رفتار سازمانی یکی از مباحثی است که در تحقیقات پایان نامه ارشد مورد تحلیل و پژوهش  قرار می گیرد. در واقع می توان گفت رفتار سازمانی مطالعه عملکرد فردی و فعالیت در یک سازمان است. چشم اندازهای داخلی و خارجی، دو نظریه از نحوه رفتار سازمانی توسط شرکت ها می باشد. در این متن به بررسی مفهوم رفتار سازمانی و تحلیل روابط آن در  پایان نامه ارشد می پردازیم. مفهوم رفتار ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12
چکیده : ... با عنوان : بازاریابی و اهمیت آن در نگارش پایان نامه ارشد بخوانید :
امروزه اهمیت بحث بازاریابی و تحقیق در مورد متغیرهای موثر بر آن در پایان نامهارشد بر کسی پوشیده نیست. اینکه چگونه از بازاریابی برای دستیابی به فروش بیشتر محصولات به مصرف کنندگان استفاده می شود و چرا برای کسب و کار مهم است، از جمله مسائلی است که در تحقیقات پایان نامه ارشد به آنها  پرداخته می شود. در این متن به بررسی مفهوم بازاریابی و کار برد آن درپایان نامه ا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12