کاربرد روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

کاربرد روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی

استفاده از روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی، به عنوان رویکردی علمی برای دست یابی به داده ها و اطلاعات درباره دیدگاه ها، نظرات، باورها و رفتارها، انگیزه ها و همچنین، مشخصات نمونه ای از جامعه مورد مطالعه به شمار می آید و برای انجام تحقیقات معتبر علمی-پژوهشی از آن استفاده می شود.

روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی، به عنوان رویکردی علمی و مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد برای تحقیقات اجتماعی به حساب می آید. در این متن ابتدا به تشریح کارکرد روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی اشاره می شود و سپس با انواع روش های پیمایش در تحقیقات آکادمیک آشنا می شوید.

نگاهی بر روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی

در روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی، از استاندارهای اصول نظری برای جمع آوری اطلاعات از خانوارها، گروه ها، احزاب و دسته های متفاوت استفاده می شود. دسته بندی های متفاوتی برای این رویکرد در نظر گرفته می شوند که در این بخش به آنها اشاره می کنیم:

  • روش پیمایش توصیفی: در این نوع از پیمایش در پایان نامه علوم انسانی که به اصطلاح پیمایش آماری نیز شناخته می شود، بررسی تمام افراد جامعه با استفاده از سرشماری و یا بررسی نمونه مشخص و تعمیم نتایج آن به کل جامعه انجام می شود.
  • تحقیقات مقطعی یا عرضی: به بررسی های علمی اطلاق می شود که در زمان مشخص و برای تحلیل واقعیت های جامعه مورد مطالعه انجام می شود.
  • پژوهش های طولی: در چند مقطع زمانی متفاوت در جامعه مشخص (سری زمانی) برای مقایسه نحوه رفتار متغیرها در مقاطع و در طی زمان انجام می شود.
  • پیمایش تحلیلی: بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرهای مرتبط برای تشریح خصوصیات هر یک از اعضای مورد مطالعه در جامعه، این روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی به کار می رود.

انجام پایان نامه علوم انسانی

سفارش پایان نامه علوم انسانی

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12

close
تبلیغات در اینترنت