معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری

ساخت وبلاگ
چکیده : معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری یکی از مهم ترین بخش های انجام پروژه تحقیقاتی، جم... با عنوان : معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری بخوانید :

معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری

یکی از مهم ترین بخش های انجام پروژه تحقیقاتی، جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری است که باید به درستی انجام شود تا نتایج معتبر و درستی از پژوهش بدست آید. با اینکه ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری به دو دسته اصلی کتابخانه ای (شامل کتابها، مجلات علمی-پژوهشی، مقالات مرجع، پایان نامه ها و گزارش های معتبر و ...) و میدانی طبقه بندی می شوند، از تقسیم بندی های دیگری نیز برای جمع آوری اطلاعات درپایان نامه دکتری یاد می شود که در ادامه به آنها می پردازیم.

روش های متداول برای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری

همانطور که می دانید بسته به نوع تحقیق، باید از روش متناسبی برای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری استفاده کرد. در تحقیقات پیمایشی، استفاده از ابزارهای پرسشنامه و یا انجام مصاحبه می تواند به ارائه مستندات لازم برای تحقیق کمک کند.

  • روش های پرسشنامه ای

در این روش جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری، از نمونه های آماری پاسخ هایی به صورت مکتوب کسب می شود. پاسخ هایی که از اعضای نمونه به دست می آید، همان داده های خام را در مدل ریاضی تشکیل می دهند.

پرسشنامه به عنوان متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری و تحقیقات پیمایشی برای سنجش متغیرهای کیفی شناخته می شود. پرسشنامه بر اساس اصول مشخصی تدوین می شود و معمولا به صورت استاندارد در برخی از حیطه های پژوهشی برای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری در دسترس پژوهشگران قرار می گیرد. در انتها با ارسال این فرم ها براساس تشخیص پاسخ دهندگان گزینه هایی انتخاب خواهند شد.

 

 

پرسشنامه ها بر اساس نوع اجرا به چند دسته متفاوت تقسیم می شوند:

  • پرسشنامه همراه با مصاحبه از افراد نمونه: این پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری به صورت حضوری مطرح می شود.
  • پرسشنامه پستی: از طریق پست به مخاطبان ارسال شده و به پرسشگر عودت داده می شود.
  • پرسشنامه الکترونیکی: در این شکل پرسشنامه با استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، پرسشنامه ها به مخاطبان ارسال می شود. امروزه، استفاده از پست الکترونیکی برای ارسال و دریافت پرسشنامه بسیار گسترش یافته است.
  • روش مصاحبه: انواع مصاحبه به صورت باز یا آزاد، هدایت شده و بسته یا محدود مطرح می شود.
  • روش مشاهده: در برخی از مطالعات تجربی و شبه تجربی از روشهایی برای مشاهده و معاینه بالینی همچون دستگاه های رادیولوژی، میکروبیولوژی و دستگاه های دیگر استفاده می شود.

 باید دقت شود که با توجه به شرایط مختلف، ممکن است نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات در پایان نامه دکتری متفاوت باشد. بنابراین، ارزیابی و کنترل تمام متغیرهای تاثیرگذار باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. دو حالت انفعالی و فعال برای ثبت مشاهدات افراد نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته می شود و مصاحبه کننده می تواند در صورت صلاحدید و رعایت اصول نظری در شرایط بررسی تغییراتی ایجاد کند.

انجام پایان نامه دکتری

سفارش پایان نامه دکتری

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12